Bachelor in Banking and Finance (Albanian) Curricula

Semester 1
Code Name Type Category Credits ECTS
BUSAL 101 MAT. PËR EKONOMINË DHE BIZNESIN I A Compulsory 4 5
BUSAL 103 HYRJE NË BIZNES A Compulsory 3 5
BUSAL 105 HYRJE NË LEGJISLACION A Compulsory 3 5
BUSAL 131 SHKENCAT E SJELLJES A Compulsory 3 5
ECOAL 101 HYRJE NË EKONOMI I A Compulsory 3 5
ENGAL 109 ZHVILLIMI I AFTËSIVE NË SHKRIM DHE LEXIM NË ANGLISHT E Compulsory 4 5
Semester 2
Code Name Type Category Credits ECTS
BAFAL 102 PARAJA DHE BANKA B Compulsory 3 5
BUSAL 102 MAT. PËR EKONOMINË DHE BIZNESIN II A Compulsory 4 5
BUSAL 108 ANGLISHT BIZNESI E Compulsory 4 5
BUSAL 112 MENAXHIMI DHE ORGANIZIMI B Compulsory 3 5
BUSAL 132 HYRJE NË KONTABILITET B Compulsory 3 5
ECOAL 102 HYRJE NË EKONOMI II A Compulsory 3 5
Semester 3
Code Name Type Category Credits ECTS
BAFAL 233 BAZAT E FINANCËS SË KORPORATAVE B Compulsory 3 5
BUSAL 201 STATISTIKË I B Compulsory 4 5
BUSAL 203 LEGJISLACIONI I BIZNESIT C Compulsory 3 5
BUSAL 231 KONTABILITET FINANCIAR I B Compulsory 4 5
ECOAL 205 MIKROEKONOMI B Compulsory 3 5
XXX ME ZGJEDHJE I E Elective 3 5

Code Name Type Category Credits ECTS
FLAL 201 TURQISHT I E Elective 3 5
FLAL 207 FRËNGJISHT I E Elective 3 5
Semester 4
Code Name Type Category Credits ECTS
BAFAL 222 FINANCË PUBLIKE B Compulsory 3 5
BAFAL 234 MENAXHIM FINANCIAR B Compulsory 3 5
BUSAL 202 STATISTIKË II B Compulsory 4 5
BUSAL 232 KONTABILITET FINANCIAR II B Compulsory 4 5
ECOAL 206 MAKROEKONOMI B Compulsory 3 5
XXX ME ZGJEDHJE I D/E Elective 3 5

Code Name Type Category Credits ECTS
ECOAL 252 EKONOMI PUNE D Elective 3 5
FLAL 202 TURQISHT II E Elective 3 5
FLAL 208 FRËNGJISHT II E Elective 3 5
Semester 5
Code Name Type Category Credits ECTS
BAFAL 321 INSTITUCIONET DHE TREGJET FINANCIARE B Compulsory 4 5
BAFAL 333 EKONOMETRI FINANCIARE I B Compulsory 4 5
BAFAL 335 KRAHASIMI I SISTEMIT BANKAR C Compulsory 3 5
XXX LENDE ME ZGJEDHJE I C Elective 3 5
XXX LENDE ME ZGJEDHJE II D Elective 3 5
XXX LENDE ME ZGJEDHJE III D Elective 3 5

Code Name Type Category Credits ECTS
BAFAL 331 VEPRIMET DHE SHERBIMET BANKARE C Elective 3 5
BUSAL 323 E-MARKETING D Elective 3 5
BUSAL 335 MANAXHIM I BURIMEVE NJEREZORE C Elective 3 5
BUSAL 337 MENAXHIM TOTAL I CILESISE D Elective 3 5
ECOAL 321 EKONOMI NDERKOMBETARE I C Elective 3 5
ECOAL 331 POLITIKA DHE TEORIA MONETARE I C Elective 3 5
FLAL 301 TURQISHT III E Elective 3 5
FLAL 307 FRENGJISHT III E Elective 3 5
Semester 6
Code Name Type Category Credits ECTS
BAFAL 302 PUNIM DIPLOME F Compulsory 5 6
BAFAL 304 PROVIM TË PËRGJITHSHËM PËRFUNDIMTAR F Compulsory 5 6
BAFAL 322 MENAXHIM DHE ANALIZË KREDIE B Compulsory 3 6
BAFAL 334 EKONOMETRI FINANCIARE II B Compulsory 4 6
BAFAL 336 RAPORTIM DHE KONTABILITET BANKAR B Compulsory 3 6
XXX ME ZGJEDHJE I D Elective 3 6