COURSE INFORMATION
Course Title: TURQISHT I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
FLAL 201 E 3 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Sadullah Yilmaz
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Elective
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: 1.İnsanları millet, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan sevmelerini sağlamak. 2.Önyargılardan uzak,hoşgörülü ve araştırmacı nesiller yetiştirmek. 3.Öğrencilerin dünyayı,hayatı ve kendilerini daha iyi tanımalarını sağlayarak genel kültürlerini artırmak ve hayata daha hazır bireyler yetiştirmek. 4.Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek ve onları seviyelerine uygun olarak Türkçeyi bilinçli, özenle kullanmaya yöneltmek. 5.Türk kültürünü tanıtmak ve Arnavutluk–Türkiye ilişkilerini güçlendirmek. 6.Onlara dinleme,okuma. yazma alışkanlığı kazandırmak.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Tanışma ve Selamlaşma(5 Cümle)
2 Adınız Ne? Selamlaşma ve Hal Hatır Sorma
3 Alfabe ve Sayılar(1-100), Tanışma ve Kendini Tanıtma(10 Cümle), ŞahısZamirleri
4 Bu Ne?, O Kim?, İşaret ve Soru Zamirleri, Çoğul Eki(-lar, -ler), Sayılar(1-1000)
5 Ülkeler ve Milletler, O Nereli?, Kendini Tanıtma (15 Cümle), Ek Fiilin Geniş Zamanı
6 Benim Ailem. Kendini Tanıtma(20Cümle), Ek Fiilin Geniş Zamanı(Olumsuzluk-Soru)
7 Bu, Fotograf Makinesi Mi? Soru Eki (mı mi, mu, mü), İyelik Ekleri, Var-Yok
8 Şimdiki Zaman(Olumlu),Bir Günde Ne Yapıyorsun?
9 Saat Kaç? Saat Kaçta? Bir Günüm
10 Zaman İfadeleri - Günler - Aylar
11 Şimdiki Zaman – Soru Eki, Olumsuzluk Eki
12 Kim, Nerede, Ne Yapıyor? Bulunma Hali Eki, Ne zaman?,Günler, Aylar
13 Şimdiki Zaman (Olumsuzluk– Soru)
14 Müze Bugün Açık Mı? Yönelme ve Ayrılma Hali Eki, İle Edatı(Ne ile? Kim ile?)
Prerequisite(s):
Textbook:
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 To be able to speak beginner level Turkish, producing sentences for introducing yourself, carrying on meaningful conversation, shopping or asking for assistance
2 To develop listening, speaking, reading and writing skills in Turkish Language
3 To construct knowledge of Turkish grammar
4 To be familiar with the general social aspects of the Turkish people and their culture
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Project
1
20
Final Exam
1
50
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 5 80
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Assignments
Final examination 1 10 10
Other 1 9 9
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5